Reestdal

Reestdal

 

Het riviertje de Reest kronkelt zich een weg door een streek waarin bloemrijke weiden, oude houtwallen, essen, heide en bos elkaar afwisselen.

De natuurgebieden rond de Reest, die door het Drents Landschap en Landschap Overijssel beheerd worden, zijn uniek.
Te midden van de hooilanden, akkertjes, heidevelden en bossen komen veel bijzondere planten en dieren voor.
Het Reestdal ligt op de grens tussen de provincies Overijssel en Drenthe, de veenbeek de Reest markeert de provinciegrens tussen beide provincies.     
Het Reestdal is grofweg in te delen in drie kerngebieden met elk een eigen gezicht. Rond IJhorst-De Wijk bevinden zich de landgoederen langs de Reest. In Oud-Avereest-Rabbinge staan veel karakteristieke boerderijen en bevinden zich es-gehuchten met hooilanden, essen, hakhoutbos, heide en vennen. Het Staphorsterbos is een groot aaneengesloten bosgebied met heide en vennen.

 

 

           
 

Powered by webXpress